Köşkhöyük

Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi yakınlarında bulunan Köşkhöyük'ün tarihi M.Ö. 6000 yıllına dayanmaktadır. Orta Anadolu'nun Neolitik dönemden kalan en önemli yerleşimler merkezlerinden birisi olan Köşkhöyük'te 4 büyük kültür tabakası keşfedilmiştir. Köşkhöyük'te ilk arkeolojik kazılar Prof. Dr. Uğur Silistreli tarafından 1981 yılında başlatılmıştır. Höyük yaklaşık 80 metre çapında ve 15 metre yüksekliğindedir.

Köşkhöyük'te bulunan aletlerin ve takıların büyük bir kısmı obsidiyenden yapılmıştır. Kilden yapılmış ana tanrıça heykelleri ve birçok seramikte höyükten çıkarılmıştır. Bulunan seramikler iki gruba ayrılabilir. İlk grup tek renkli, ikinci grup ise çok renklidir. Seramiklerin üzerinde çeşitli hayvan figürlerinin yanısıra, geometrik şekillerde vardır.

Dönemin yapı özelliği olan taş temel üzerine kerçip duvarları kare yapılar Köşkhöyük'te de mevcuttur. Anadolu'da kafatasının kil ile sıvanması işlemi Köşkhöyük'teki kazılarda keşfedilmiştir. Yapılan çalışmalarda 4 adet kil sıvalı kafatası bulunmuştur. Kafatasının kille sıvanması işlemi ilk olarak M.Ö. 8000 yıllarında Ortadoğu'da rastlanmıştır.

Anadolu Uygarlıkları / İlk Yerleşimler

 

Ankara Ceza Avukatı | Ankara Ağır Ceza Avukatı | Ankara Boşanma Avukatı