Arzawa Halkı

Özgürlüğüne düşkün Arzawa Halkı, Anadolu’nun yerli halklarından biri kabul edilen Luvi kökenliydi. Çıkan bulgular sonucunda Luvi Halkı’nın Anadolu’ya yapılan Yunan göçünden çok daha önce Anadolu’da yaşadığını göstermektedir.

Anadolu Uygarlıkları / Arzawa

Ankara Ceza Avukatı | Ankara Ağır Ceza Avukatı | Ankara Boşanma Avukatı